Tunam Unlu Mamüller Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Çerez Kullanımı Aydınlatma Politikası

Bu Çerez Kullanımı Aydınlatma Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tunam Unlu Mamüller Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. 

Bu politikanın amacı, www.musluoglubaklava.com alan adlı internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgilendirmektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, açık rızanız alınmakta ve istediğiniz zaman rızanızı değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Çerez Yönetim Paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilir ve zorunlu çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık/kabul” veya “kapalı/ret” seçenekleri ile tercihlerinizi belirleyebilirsiniz. Yine bu panel üzerinden tercihlerinizi her zaman değiştirebilirsiniz.

1.                Çerez Nedir?

Çerezler, bir siteyi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza geçici olarak kaydedilen küçük boyutlu metin dosyasıdır. Çerezler hakkınızda kişisel bilgi içermez ve bireysel kullanıcıların kimliklerinin tespit edilmesi için kullanılmaz. Çerezler genellikle benzersiz bir tanımlayıcıya sahip olup, bu tanımlayıcı cihazınızda saklanan anonim bir sayıdır. Bazıları web sitesi oturumunuz bittiğinde sonlanırken bazıları da bilgisayarınızda uzun süre kalır.

2.               Çerez Türleri

 

Çerezler, “kalıcı çerezler” ve “geçici çerezler” olmak üzere iki türe ayrılırlar.

 

Kalıcı çerezler, web sitesini ilk ziyaretinizde oluşturulur; çerezin “kullanım ömrü”, yani geçerlilik süresi boyunca veya sizin tarafınızdan silinene kadar cihazınızda kalır. Web sitesini, cihazınız üzerinden her ziyaret edişinizde tekrar etkinleşirler.

 

Geçici çerezler ise “oturum çerezleri” olarak bilinmektedir. Geçici çerezler, “tarayıcı oturumu” süresince geçerlidir. Tarayıcı oturumu, internet tarayıcısı pencerenizi açtığınız an başlamakta olup, tarayıcı pencerenizi kapatmanızla sonlanmaktadır. Tarayıcınızı kapatmanızla birlikte, tüm geçici çerezler silinmektedir.

Çerezler, aynı zamanda “birinci taraf çerezleri” veya “üçüntaraf çerezleri” olabilir.

Birinci taraf çerezleri, doğrudan Şirketimiz tarafından tasarlanan ve kullanılan çerezlerdir.

Üçüncü taraf çerezleri ise, Şirketimiz iş ortakları, hizmet sağlayıcıları vb. kişilere ait olan ve bu kişiler tarafından yönetilen çerezlerdir.

Çerezler, görevlerine göre; “zorunlu çerezler”, “performans ve analiz çerezleri”, “işlevsellik çerezleri” ve “reklam/hedefleme çerezleri” olmak üzere dört temel gruba ayrılmaktadırlar.

Zorunlu çerezler, internet sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunlu olan çerezlerdir. Örneğin, kimlik doğrulama, mevcut oturumunuz ile ilgili bilgilerin kaybolmaması gibi amaçlarla zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz.

Performans ve analiz çerezleri, kullanıcıların internet sitemizi ne şekilde kullandığını tespit etmek için, istatistiksel amaçlar ile anonim veriler toplar, internet sitemizi ziyaretiniz esnasında kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için kullanılır. Bu çerezler olmadan, internet sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını denetleyemez, ne şekilde performans gösterdiğini öğrenemez ve size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için gerekli düzeltmeleri gerçekleştiremeyiz.

İşlevsellik çerezleri, internet sitemizin ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize uygun hale getirilmesine, yapmış olduğunuz tercihlerin hatırlanmasına izin verir. Kullanıcı bilgileri, dil ve konum tercihleri ve diğer kişisel hizmetlerin sunulmasında bu çerezler kullanılır. Bu çerezlerin topladığı bilgiler, diğer web sitelerindeki aktivitelerinizin takibini sağlamaz. Bu çerezler olmadan, web sitesi daha önce yapmış olduğunuz tercihlerinizi hatırlayamaz ve size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunamaz.

Reklam/pazarlama çerezleri, tarayıcı alışkanlıklarınızla ilgili bilgi toplar, bir web sitesini ziyaret ettiğinizi hatırlar ve bu bilgiyi diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşır. Bu şekilde, ilgi alanıza giren reklamların size ulaşmasını sağlar. Her ne kadar bu çerezler sizin diğer web sitelerine yapmış̧ olduğunuz ziyaretleri takip edebilse de toplanan veriler ile sizin profiliniz arasında bağlantı kurulmadığından genellikle sizin gerçekte kim olduğunuzu tespit edemezler. Bu çerezler olmadan, size ve ilgi alanlarınıza giren daha az içerikle karşılaşırsınız. Şirketimiz internet sitemizde reklam ve pazarlama çerezleri kullanılmamaktadır.

3.               Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

 

Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz esnasında kullanıcı deneyiminizi en üst seviyeye çekmek, rahat erişim sağlayabileceğiniz bir internet sitesi oluşturmak, kendi performansımızı takip etmek, sitemizi ziyaretiniz esnasında güvenliğinizi ve gizliliği sağlamak ve sitemizde yapacağınız online işlemlerde, üye olmanız halinde kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi saklamak amacıyla (“Amaçlar”), aşağıda belirtilen hukuki sebepler ile KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

 

İnternet sitemiz üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız KVKK kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.

Zorunlu çerezler (Her zaman etkin): Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için KVKK madde 5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartlarına dayanmaktayız.

Performans ve analiz çerezleri (Opsiyonel): İlgili online hizmetimizi açıkça talep ettiğiniz hallerde söz konusu olan çerezlerin ve genel - istatistiksel bilgi elde edebilmek gibi kullanıcıların mahremiyetine önemli ölçüde etki etmeyecek amaçlarla kullanılan ve istatistiksel ölçüm araçları olan birinci taraf analitik çerezlerinin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için KVKK madde 5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartlarına dayanmaktayız.

İlgili online hizmetimizi açıkça talep etmediğiniz hallerde söz konusu olan çerezlerin ve üçüncü taraf analitik çerezlerinin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için KVKK madde 5 kapsamında “açık rızanıza” dayanmaktayız.

 

İşlevsellik çerezleri (Opsiyonel): Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için KVKK madde 5 kapsamında “açık rızanıza” dayanmaktayız.

4.               Hangi Çerezleri Kullanıyoruz?

İnternet sitemizde kullanılan çerez türlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. İnternet sitemizde birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz internet sitemiz tarafından yerleştirilen) ve üçüncü parti çerezleri (internet sitemiz haricindeki sağlayıcılar tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

 

Çerez İsmi

Çerez Sağlayıcı

Çerez Amacı

Çerez Türü

Çerezin Tarayıcıda Tutulduğu Süre

.ASPXANONYMOUS

Şirket

Bu çerez “.txt” kullanan web siteleri tarafından kullanılır. Net” teknolojisi. Ziyaretçiler giriş yapmadan veya kendilerini başka bir şekilde tanımlamadan önce, bir oturumdaki benzersiz kullanıcıları takip etmek için web sitesinin anonim bir kullanıcı kimliği tutmasını sağlar.

İşlev Odaklı Çerez, Üçüncü Taraf Çerezi

3 Ay

.ASPXAUTH

Şirket

Bir kullanıcının kimliğinin doğrulanıp doğrulanmadığını belirlemek için kullanılır.

Oturum Çerezi

Geçerli Oturum

__Secure-1PAPISID

.youtube.com

 

.google.com.tr

 

.google.com

Hedefleme çerezi. İlgili ve kişiselleştirilmiş Google reklamlarını göstermek amacıyla web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarına ilişkin bir profil oluşturmak amacıyla Google tarafından hedefleme amacıyla kullanılır.

İşlev Odaklı Çerez, Üçüncü Taraf Çerezi

2 Yıl

__Secure-1PSID

.google.com

.youtube.com

.google.com.tr

Hedefleme çerezi. İlgili ve kişiselleştirilmiş Google reklamlarını göstermek amacıyla web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarına ilişkin bir profil oluşturmak amacıyla hedefleme amacıyla kullanılır.

İşlev Odaklı Çerez, Üçüncü Taraf Çerezi

2 Yıl

__Secure-1PSIDCC

.google.com

.youtube.com

Bu çerez, alakalı ve kişiselleştirilmiş Google reklamlarını göstermek amacıyla web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarına ilişkin bir profil oluşturmak amacıyla hedefleme amacıyla kullanılır.

İşlev Odaklı Çerez, Üçüncü Taraf Çerezi

1 Yıl

__Secure-1PSIDTS

.google.com

.youtube.com

Hedefleme çerezi. İlgili ve kişiselleştirilmiş Google reklamlarını göstermek amacıyla web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarına ilişkin bir profil oluşturmak amacıyla hedefleme amacıyla kullanılır.

İşlev Odaklı Çerez, Üçüncü Taraf Çerezi

2 Yıl

 

__Secure-3PAPISID

.youtube.com

.google.com.tr

.google.com

Bu çerez Google tarafından ayarlanır ve üzerinde Google haritaları bulunan sayfaları görüntülerken kullanıcı tercihlerini ve bilgilerini depolamak için kullanılır.

İşlev Odaklı Çerez, Üçüncü Taraf Çerezi

1 Yıl

__Secure-3PSID

.google.com.tr

.google.com

.youtube.com

Bu çerez Google tarafından ayarlanır ve kullanıcıların kimliğini doğrulamak, oturum tercihlerini saklamak ve güvenlik önlemlerini uygulamak için kullanılır.

İşlev Odaklı Çerez, Üçüncü Taraf Çerezi

1 Yıl

__Secure-3PSIDCC

.youtube.com

.google.com

İlgili ve kişiselleştirilmiş Google reklamlarını göstermek amacıyla web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarına ilişkin bir profil oluşturmak amacıyla hedefleme amacıyla kullanılır.

İşlev Odaklı Çerez, Üçüncü Taraf Çerezi

2 Yıl

__Secure-3PSIDTS

.google.com

.youtube.com

İlgili ve kişiselleştirilmiş Google reklamlarını göstermek amacıyla web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarına ilişkin bir profil oluşturmak amacıyla hedefleme amacıyla kullanılır

İşlev Odaklı Çerez, Üçüncü Taraf Çerezi

1 Yıl

_fbp

Şirket

Facebook tarafından reklam sunmak için kullanılır. Çerez şifrelenmiş bir Facebook kullanıcı kimliği ve tarayıcı kimliği içerir. Reklamcılığı daha iyi hedeflemek ve optimize etmek için bu web sitesinden bilgi alacaktır.

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

3 Ay

ana

Şirket

Google Analytics tarafından kullanılan ana çerez, bir hizmetin bir ziyaretçiyi diğerinden ayırt etmesini sağlar ve 2 yıl boyunca kalır. Google hizmetleri dahil, Google Analytics'i uygulayan tüm siteler '_ga' çerezini kullanır.

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

2 Yıl

_ga_WT6VKQ6C32

Şirket

Google Analytics tarafından kullanılan ana çerez, bir hizmetin bir ziyaretçiyi diğerinden ayırt etmesini sağlar ve 2 yıl boyunca kalır. Google hizmetleri dahil, Google Analytics'i uygulayan tüm siteler '_ga' çerezini kullanır.

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

2 Yıl

_gat_gtag_UA_106862799_1

Şirket

Google Analytics tarafından kullanılan ana çerez, bir hizmetin bir ziyaretçiyi diğerinden ayırt etmesini sağlar ve 2 yıl boyunca kalır. Google hizmetleri dahil, Google Analytics'i uygulayan tüm siteler '_ga' çerezini kullanır.

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

24 Saat

_gid

Şirket

Bu çerez, Google Analytics'in ziyaret edilen her sayfa için benzersiz bir değeri depolaması ve güncellemesi için kullanılır.

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

24 Saat

CartItemCount

Şirket

Sepete eklenen ürün sayısını saklar

Oturum Çerezi

Geçerli Oturum

CartId

Şirket

Sepet Id bilgisini saklar.

Oturum Çerezi

Geçerli Oturum

PersonName

Şirket

Kayıtlı müşteri adı bilgisini saklar.

Oturum Çerezi

Geçerli Oturum

1P_JAR

.google.com.tr

.google.com

Bu çerez web sitesi kullanımına ilişkin istatistikler toplar ve dönüşümleri ölçer. Örneğin bir kullanıcı alıcı olduğunda bir dönüşüm gerçekleşir. Çerez aynı zamanda kullanıcılara alakalı reklamların gösterilmesi için de kullanılır. Ayrıca çerez, bir kullanıcının aynı reklamı birden fazla görmesini engellemek için de kullanılabilir.

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

1 Ay

AddressId

Şirket

Kayıtlı adres Id bilgisini saklar

Oturum Çerezi

Geçerli Oturum

PersonId

Şirket

Login olmuş müşteri bilgisini tutar

Oturum Çerezi

Geçerli Oturum

SiteAndAptAndBlockAndAptNoAndFloorAndFlat

Şirket

Sokak, bina, apt, kat bilgisini saklar

Oturum Çerezi

Geçerli Oturum

Neighborhood

Şirket

Sipariş verilecek Mahalle Bilgisini Saklar

Oturum Çerezi

Geçerli Oturum

InvoiceAddress

Şirket

Fatura gönderilecek adres bilgisini tutar

Oturum Çerezi

Geçerli Oturum

AEC

.google.com.tr

.google.com

AEC çerezleri, bir tarama oturumundaki isteklerin diğer siteler tarafından değil, kullanıcı tarafından yapılmasını sağlar. Bu çerezler, kötü amaçlı sitelerin, kullanıcının bilgisi olmadan kullanıcı adına hareket etmesini engeller.

İşlev Odaklı Çerez, Üçüncü Taraf Çerezi

6 Ay

Directions

Şirket

Sipariş verilen mağazanın yönlendirme bilgisi varsa onu saklar.

Oturum Çerezi

Geçerli Oturum

City

Şirket

Sipariş verilecek Şehir bilgisini saklar

Oturum Çerezi

Geçerli Oturum

APISID

.google.com

.google.com.tr

.youtube.com

Bu çerezler, Google tarafından, son aramalara ve önceki etkileşimlere dayalı olarak Google sitelerinde kişiselleştirilmiş reklamlar görüntülemek için kullanılır. HSID, SSID, APISID ve SAPISID çerezleri, Google'ın YouTube tarafından barındırılan videolar için kullanıcı bilgilerini toplamasına olanak tanır.

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

2 Yıl

ar_debug

.doubleclick.net

Bu çerezler dönüşümleri saklamak ve izlemek için kullanılır.

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

1 Ay

ar_debug

.googleadservices.com

.www.google-analytics.com

Bu çerezler dönüşümleri saklamak ve izlemek için kullanılır.

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

3 Ay

ASP.NET_SessionId

Şirket

ASP. Net_SessionId, kullanıcıların sunucudaki oturumunu tanımlamak için kullanılan bir çerezdir. Sunucudaki kapalı HTTP istekleri arasında veri depolamak için kullanılan oturum.

Oturum Çerezi

Geçerli Oturum

AddressType

Şirket

Adres Tip Bilgisinin Saklar

Oturum Çerezi

Geçerli Oturum

c_user

.facebook.com

Bu çerez, halihazırda oturum açmış olan kullanıcının kullanıcı kimliğini içerir ve kullanıcıya ve ilgi alanlarına daha uygun reklamlar sunmak için kullanılır.

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

1 Yıl

datr

.facebook.com

Datr çerezinin amacı, oturum açan kullanıcıdan bağımsız olarak Facebook'a bağlanmak için kullanılan web tarayıcısını tanımlamaktır.

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

2 Yıl

DSID

.doubleclick.net

DSID' çerezi, Google dışı sitelerde oturum açmış bir kullanıcıyı tanımlamak ve kullanıcının reklam kişiselleştirmeyi kabul edip etmediğini hatırlamak için kullanılır.

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

1 Ay

AccessToken

Şirket

Erişim Token Bilgisini Tutar (Webservis için)

Oturum Çerezi

Geçerli Oturum

CartTotalPrice

Şirket

Sepet Toplam Tutar Bilgisini saklar

Oturum Çerezi

Geçerli Oturum

fr

.facebook.com

reklam dağıtımını veya yeniden hedeflemeyi etkinleştirir. Facebook pikselleri. Facebook pikselleri küçük yazılım parçalarıdır ve Web Sitemizde yer alan ve Web Sitemizi ziyaretiniz ile Facebook arasında bir bağlantı oluşturan neredeyse görünmez piksel boyutlu "noktalardır".

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

3 Ay

gcms

.theadx.com

Bu çerezler web sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımız tarafından ayarlanabilir. Bu şirketler tarafından ilgi alanlarınızın profilini oluşturmak ve diğer web sitelerinde size alakalı reklamlar göstermek için kullanılabilirler. Doğrudan kişisel verileri saklamazlar, ancak tarayıcınızın ve internet cihazınızın benzersiz tanımlanmasına dayanırlar. Bu çerezlere izin vermezseniz daha az hedefli reklamla karşılaşırsınız.

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

10 Gün

StoreId

Şirket

Sipariş verilecek Mağaza Id bilgisini tutar

Oturum Çerezi

Geçerli Oturum

HSID

.google.com

.youtube.com

.google.com.tr

SID' ve 'HSID', kullanıcının Google Hesabı kimliğinin ve en son oturum açma zamanının dijital olarak imzalanmış ve şifrelenmiş kayıtlarını içerir.

 

İşlev Odaklı Çerez, Üçüncü Taraf Çerezi

2 Yıl

IDE

.doubleclick.net

IDE. Kaydolmak için Google DoubleClick tarafından kullanılır ve sonrasında web sitesi kullanıcısının eylemlerini raporlayın. Reklam verenin reklamlarından birini görüntülemek veya tıklamak.

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

1 Yıl

LOGIN_INFO

.youtube.com

Google, YouTube video oynatıcısına tıkladığınızda bu çerezi telefonunuza, tabletinize veya bilgisayarınıza yerleştirebilir. YouTube video hizmeti tarafından gömülü YouTube videolarının bulunduğu web sitelerinde kullanılır.

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

2 Yıl

NID

.google.com

.google.com.tr

Google ReCaptcha, kullanıcının robot olup olmadığını tespit etmeye yardımcı olmak (güvenliği sağlamak) için bir çerez saklar.

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

2 Yıl

OGPC

.google.com.tr

Bu çerez Google Haritalar'ın işlevselliğini sağlar.

İşlev Odaklı Çerez, Üçüncü Taraf Çerezi

1 Ay

OTZ

www.google.com

Bu çerez Google'ın reklamcılık hizmetlerini desteklemek için kullanılır

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

1 Ay

PREF

.youtube.com

Google, YouTube video oynatıcısına tıkladığınızda bu çerezi telefonunuza, tabletinize veya bilgisayarınıza yerleştirebilir. Dil ayarları, tercih edilen sayfa yapılandırması gibi kullanıcı tercihlerini ve otomatik oynatma, içeriği karıştırma ve oynatıcı boyutu gibi oynatma tercihlerini hatırlamak için kullanılır.

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

2 Yıl

SAPISID

.youtube.com

.google.com.tr

.google.com

Google, YouTube video oynatıcısına tıkladığınızda bu çerezi telefonunuza, tabletinize veya bilgisayarınıza yerleştirebilir. Bu çerez, YouTube tarafından barındırılan videolara ilişkin ziyaretçi bilgilerini toplar.

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

2 Yıl

sb

.facebook.com

Facebook tarafından reklam sunmak için kullanılır. Çerez şifrelenmiş bir Facebook kullanıcı kimliği ve tarayıcı kimliği içerir. Reklamcılığı daha iyi hedeflemek ve optimize etmek için bu web sitesinden bilgi alacaktır.

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

2 Yıl

SEARCH_SAMESITE

.google.com

.google.com.tr

Bu çerez, tarayıcının bu çerezi siteler arası isteklerle birlikte göndermesini önlemek için kullanılır.

İşlev Odaklı Çerez, Üçüncü Taraf Çerezi

2 Yıl

sgd

.theadx.com

 

İşlev Odaklı Çerez, Üçüncü Taraf Çerezi

3 Ay

SID

.google.com.tr

.google.com

.youtube.com

Google, kullanıcıların kimliklerini doğrulamak, oturum açma kimlik bilgilerinin sahtekarlıkla kullanılmasını önlemek ve kullanıcı verilerini yetkisiz taraflardan korumak için güvenlik çerezleri kullanır.

İşlev Odaklı Çerez, Üçüncü Taraf Çerezi

2 Yıl

SIDCC

.youtube.com

.google.com

Kullanıcı verilerini yetkisiz erişime karşı korumak için güvenli çerez.

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

2 Yıl

SSID

.google.com

.youtube.com

.google.com.tr

Google, YouTube video oynatıcısına tıkladığınızda bu çerezi telefonunuza, tabletinize veya bilgisayarınıza yerleştirebilir. Google Haritalar ile entegre haritalarda YouTube tarafından barındırılan videolara ilişkin ziyaretçi bilgilerini toplamak için kullanılır.

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

2 Yıl

uid

.theadx.com

.adhood.com

Analitik amaçlar için evrensel olarak benzersiz bir tanımlayıcı oluşturur

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

1 Yıl

VISITOR_INFO1_LIVE

.youtube.com

Bu, YouTube'un kullanıcının bant genişliğini hesaplamak için ayarladığı bir çerezdir.

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

6 Ay

VISITOR_PRIVACY_METADATA

.youtube.com

Youtube ziyaretçi gizliliği meta veri çerezi

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

6 Ay

AddressName

Şirket

Sipariş verilecek Adres bilgisini tutar

İşlev Odaklı Çerez, Oturum Çerezi

Geçerli Oturum

wd

.facebook.com

Bu çerez, tarayıcı penceresi boyutlarını saklar ve Facebook tarafından sayfanın oluşturulmasını optimize etmek için kullanılır.

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

1 Hafta

OrderDate

Şirket

Sipariş verilecek tarih bilgisini tutmaktadır.

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

Geçerli Oturum

xs

.facebook.com

Bu çerez, iki nokta üst üste işaretiyle ayrılmış birden fazla bilgi içerir (iki nokta üst üste iletim için %3A değerine kodlanmıştır).

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

3 Ay

County

Şirket

Sipariş verilecek İlçe Bilgisini Tutar

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

Geçerli Oturum

YSC

.youtube.com

YSC', YouTube tarafından kullanıcı girişini hatırlamak ve kullanıcının eylemlerini ilişkilendirmek için kullanılır. Bu çerez, kullanıcı tarayıcısını açık tuttuğu sürece kalır.

Performans ve İstatistik Çerezi, Üçüncü Taraf Çerezleri

Geçerli Oturum

MinimumOrderPrice

Şirket

Sipariş verilmek istenen bölgeye ait minimum sipariş tutar bilgisi

İşlev Odaklı Çerez, Oturum Çerezi

Geçerli Oturum

 

5.               İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatimiz kapsamında yurt içinde yerleşik olan hizmet aldığımız danışmanlar ve bilgi teknolojisi altyapısı ile çerezlere ilişkin teknik hizmet veren hizmet sağlayıcılara, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara KVKK’nın 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. Şirketimiz tarafından verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır, ancak verilerin bulut ortamında veya yurtdışı menşeli sunucularda bulunması halinde anlık olarak yurtdışına veri aktarımı gerçekleşebilmektedir.

 

6.               Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda internet sitemizde yer alan çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.

7.               Çerez Yönetimi ve Çerezlerin Devre Dışı Bırakılması

Genellikle internet tarayıcıları, çerezlerin kullanımına otomatik olarak izin verilmiş şekilde ayarlanmıştır. İnternet tarayıcınızın ayarları üzerinden çerezleri sınırlayabilir, engelleyebilir, silebilir veya cihazınıza çerez gönderildiğinden uyarı alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Farklı internet tarayıcıları için, farklı yöntemler kullanılması gerekebilir, bu konuda detaylı bilgiyi internet tarayıcınızın “Yardım” bölümünden öğrenebilirsiniz.

Şirketimiz web sitesine farklı cihazlar üzerinden erişiyorsanız, her bir cihaz için internet tarayıcınızın “Çerez Ayarları”nın tercihlerinize uygun olarak düzenlendiğinden emin olmanız gerekmektedir. Bir veya daha fazla çerez kategorisi engellemeniz halinde, mevcut çerezler ile bilgi toplamaya devam edebiliriz, ancak engellenen çerezlerin kullanımına derhal son verilecektir.

Her hâlükârda ilerleyen zamanlarda bilgisayarınızda depolanan ve izninizi gerektiren çerezleri kaldırmak istemeniz halinde, web tarayıcısı tarafından bu amaçla sağlanan araçları kullanarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu bağlamda, ihtiyaç duyabileceğiniz ilave bilgilere aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/?hl=tr#topic=3227046

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/tr/

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/tr-tr/microsoft-edge

Safari: https://support.apple.com/tr-tr/HT201265

8.               Çerezlerin Kullanımını Kontrol Etme

İnternet sitemize farklı cihazlar üzerinden erişim sağlıyorsanız, erişim sağladığınız her bir cihaz ve tarayıcı üzerinde çerez kullanım ayarlarını tercihlerinize uygun olarak aşağıdaki bağlantılar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Google Adwords 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome 

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox 

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies/

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari 

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
Çerez ayarlarınızın değiştirilmesi internet sitemizin kullanımını engellemez ve içeriklere erişiminizi kısıtlamaz.

9.               Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız ve Şirketimize Başvuru Yolları

KVKK madde 11 uyarınca, Şirketimize başvurarak sahip olduğunuz aşağıdaki hakları kullanabilirsiniz:

  1.  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  2.  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3.  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4.  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5.  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin başvurularınızı, www.musluoglubaklava.com alan adlı web sitemizde yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak, i. güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@musluoglubaklava.com adresine elektronik posta göndererek, ii. kayıtlı elektronik posta adresimiz tunamunlu@hs02.kep.tr adresine elektronik posta göndererek veya iii. Şerifali Mahallesi Atabek Sk. Dilim Börek Apt. No: 11 A Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket merkezimize bizzat gelerek veya noter kanalı ile bildirimde bulunmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Veri sorumlusu olarak, talebinizi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabımızı yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebiliriz. Başvurunuzda yer alan talebinizin kabul edilmesi halinde gereği Şirketimizce yerine getirilecektir. Başvurunuzun, veri sorumlusu olarak Şirketimizin bir hatasından kaynaklanması durumunda başvurunuz için bir ücret alındıysa tarafınıza iade edilecektir.