Müşterilere ve Müşterilerin Gerçek Kişi Yetkilileri/Çalışanlarına Yönelik 
Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Aktarılmasına İlişkin Açık Rıza Metni 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verilerimin, veri sorumlusu sıfatıyla Tunam Unlu Mamüller Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerimin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemleri ve hukuki sebepleri ve KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan kişisel verilerime ilişkin haklarım hususlarında bilgilendirildim.

 

Bu kapsamda, Şirket tarafından şahsıma gerekli bilgilendirmenin yapıldığını, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni’ni ve işbu Açık Rıza Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ederek;

 

kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgilerimin Şirket’inizin ürün, hizmet ve markalarının tanıtılması, dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, müşteri memnuniyeti ve/veya tecrübesine yönelik aktivitelerin planlanması ve/veya icrası, ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirket’inizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması, pazarlama amacıyla veri analitiği ve/veya veri zenginleştirme çalışmalarının planlanması ve/veya icrası, Şirket’inizce sunulan diğer ürünlerle ilgili satış aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, tarafıma genel ve özel teklifler sunulması, reklam ve kampanyalardan haberdar edilmem amaçlarıyla, kimlik ve iletişim bilgilerimin, tercih ettiğim iletişim bilgilerime Musluoğlu Baklava, Dilim Börek ve Payna Baklava markaları ile Şirket’inizin diğer tüm markaları ile ilgili tanıtım, reklam, promosyon, kampanya, anket, tebrik, hediye, gönderimi ve benzeri nedenlerle ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçlarıyla, anılan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerimin yurt içinde bulunan bayilerinize, franchise işletmelerinize, acentelerinize, tedarikçilerinize, iş ortaklarınıza, çözüm ortaklarınıza, bilgi teknolojileri ve teknik hizmet sağlayıcılarınıza, Payna Grup şirketlerine aktarılmasını ve Şirket’in sunucularının ve sistemlerinin bulut veya yurtdışı menşeli sunucular olması halinde, işleme sınırlarını aşmamak kaydıyla kişisel verilerimin yurtdışında bulunan sunucularda muhafaza edilmesini, şirket çalışanlarımıza ait verilerin tarafınız ile paylaşılması için gerekli açık rıza metinlerini çalışanlarımızdan aldığımı/aldığımızı, açık rızam ile kabul ettiğimi beyan ederim.

 

Açık Rıza Veren

Ad Soyad:

Onaylıyorum